.
.
.

– AKTUALNOŚCI –

Firma Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe TRAK istnieje na rynku od ponad 30 lat. Mając na uwadze rozwój działalności spółki oraz potrzebę utrwalania i stabilizowania umową przewidzianej działalności, ochronę poniesionych nakładów inwestycyjnych oraz majątku Spółki związanego, jak też zapewnienia rozwoju i trwałości prowadzonej głównej działalności dla obecnych oraz potencjalnych klientów spółki – celowe staje się przekształcenie dotychczasowej Spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „TRAK” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na zasadach określonych w poniższym planie podziału. Jednocześnie jako główny cel wydzielenia szczegółowo opisanego w poniższym planie Spółka Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „TRAK” Sp. z o.o. z siedzibą w Swarzędzu obrała optymalizację procesów zarządzania poszczególnymi rodzajami działalności, co w znacznym stopniu pozwoli wpłynąć pozytywnie na efektywność prowadzonych działań, a także specjalizację usług świadczonych dla obecnych i potencjalnych klientów, które skutkować będą powiększeniem udziału na rynku świadczonych przez spółkę Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „TRAK” Sp. z o.o. z siedzibą w Swarzędzu usług oraz poprawą wizerunku na rynku, wobec obecnych i potencjalnych klientów.

Plan podziału

Załączniki planu podziału